Werkwijze

Grondonderzoek: de basis van het ontwerp

Kennis van de weerstand en de aard van de ondergrond over een voldoende oppervlakte onder de constructie is noodzakelijk om een adequate studie te maken. Op basis van een aantal metingen kan men reeds een zeer goed inzicht verkrijgen in de weerstand, aard en historiek van de ondergrond. Dit grondonderzoek gebeurt bij voorkeur op basis van CPT-testen of sonderingen. Vooraleer de studie kan aangevangen worden dient u over een dergelijk grondonderzoek type G1 te beschikken.

Voor het aanvragen van een sonderingsrapport of grondonderzoek kan u bijkomende informatie vragen aan ons of rechtstreeks prijs aanvragen bij één van onze partners.

Indien u bij ons een SLW-all-in pakket aanvraagt, dan is het grondonderzoek inbegrepen in de prijs. Dit maakt dat u zich verder geen zorgen hoeft te maken omtrent het aanvragen van dit grondonderzoek. SLW-Foundations garandeert een grondonderzoek op maat uit te voeren om een correcte studie te kunnen maken. Nadien krijgt u hiervan een uitgebreid verslag met een analyse van het grondonderzoek in functie van uw woning of constructie!

Of vraag hier rechtstreeks een offerte aan bij één van onze partners.

foto website_S
dsc_1075_s

Studiefase: dimensionering van de SLW-funderingsplaat

Op basis van de meetgegevens van het grondonderzoek maakt het intern studiebureau een analyse van de ondergrond. Rekening houdende met de lastendaling en de stabiliteitsstudie van de structuur bovenop de fundering wordt de SLW-funderingsplaat gedimensioneerd.

Volgende documenten worden opgemaakt en aan de klant bezorgd:

  • Rekennota van het SLW-funderingssysteem
  • Uitvoeringsplan van het SLW-funderingssysteem
Indien u bij ons een SLW-all-in pakket aanvraagt, dan is de stabiliteitsstudie van de bovenbouw inbegrepen in de prijs. Dit maakt dat u zich verder geen zorgen hoeft te maken omtrent het aanvragen van een stabiliteitsstudie. SLW-Foundations bezorgt een plan met de aanduiding van de types balken/kolommen/vloerplaten/…

Uitvoeringsfase

SLW-standaard

Fase 1: In de eerste fase wordt de onderkoffer geplaatst (zand, zandcement of breekzand). Op de plasticfolie worden afstandhouders geplaatst waar de onderwapeningsnetten worden bovenop gelegd. De afstandhouders en de nodige randbalken worden bevestigd aan het onderwapeningsnet.

Fase 2: In de tweede fase wordt de onderste betonlaag gegoten.

Fase 3: In deze fase worden de polystyreenblokken aangebracht tussen de afstandhouders en balken.

Fase 4: Na het plaatsen van de polystyreenblokken worden de bovenwapeningsnetten geplaatst en bevestigd aan de afstandhouders en balken.

Fase 5: In de laatste fase wordt de bovenste betonlaag gegoten. Het beton zal de ruimtes tussen de blokken opvullen en de bovenlaag vormen.

SLW-staalvezel

Fase 1: Net zoals bij het SLW-standaard systeem wordt er eerst een onderkoffer geplaatst (zand, zandcement of breekzand). Verankeringsstaven worden bevestigd in de onderkoffer om in een latere fase de polystyreenblokken aan te bevestigen.

Fase 2: De onderste betonlaag wordt gegoten met staalvezelbeton.

Fase 3: In deze fase worden de polystyreenblokken aangebracht. Deze worden over de verankeringsstaven geplaatst. Door middel van bevestigingsplaatjes worden de polystyreenblokken vastgezet.

Fase 4: De bovenste betonlaag wordt gegoten met staalvezelbeton.

Start typing and press Enter to search